ZAMESTNANEC MC DONALDS DAL VÝPOVEÏ PO TOM, ÈO VYHRAL JACKPOT $362 259 POÈAS OBEDNEJ PRESTÁVKY!

5136
SHARE

Veronika Horváthová prišla na svoju rannú smenu v McDonalds ako každý deò, ale èo sa jej stalo poèas prestávky jej zmenilo život. Ako šastná matka 2 detí mala so svojim manželom Adamom finanèné problémy.

ZAPOSLENIK MCDONALD’SA DAO OTKAZ NAKON OSVAJANJA JACKPOTA OD 362,259 $ ZA VRIJEME PAUZE ZA RUČAK!

Jej manžel nebol nikdy pre stabilné, alebo dlhodobé zamestnanie. Aby sa uživili Veronika pracovala kdekolvek poèas posledných 9 mesiacov, èi už v doèasnej administratívnej práci v miestnom supermarkete. Až do jej rannej smeny v miestnom McDonalds pred 2 týždòami sa Veronike zdalo, že “koniec” bol v nedohladne.

Po tom, èo sa registrovala na populárnu TV šou poèas svojej obednej prestávky, vyhrala proti svojim 10 protivníkom a prišla si pre jackpot $362 259.

Na druhý deò ráno si Veronika uvedomila, že môže koneène cestova aby prekvapila svojho manžela Adama, ktorý dialkovo pracoval už takmer 7 mesiacov.

Veronika odišla z domu so svojimi 2 demi a práve cestuje. Rodina bude urèite diskutova o tom, èo ïalej. Jasmine vysvetlila, “Som velmi šastná, že môj muž a ja môžeme ži v jednom meste”.

SHARE